КООПЕРАТИВНА НАВЧАЛЬНА ФЕРМА (Сільськогосподарське підприємство «Молочарське»)
Мови:
Слідкуй за нами:

Про кооперативи

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив являє собою  підприєм­ство, створене для обслуговування своїх членів на засадах взаємодопомоги й економічного співробітництва. Більш детальний перелік послуг, які можуть надавати обслуговуючі кооперативи, може мати такий вигляд:

 

Одна з важливих передумов формування і успішної діяльності обслуговуючих кооперативів полягає у територіальній концентрації сі­льськогосподарських товаровиробників, а обов’язковою умовою по­чатку розробки проекту організації кооперативу має бути їх ініціатива та зацікавленість. Важливе значення має також підтримка становлення кооперативу з боку органів державного управління та сільсько­господарських громадських об’єднань. Конкретна робота із ство­рення кооперативу мо­же здійснюватися лише за наявності лідера, який може його очолити.

 

 

В обслуговуючих кооперативах об’єднується тільки частина власності товаровиробників, необхідна для нормальної роботи кожного такого кооперативу, шляхом передання йому грошового або натурального (у вартісній оцінці) внеску на основі вироблених принципів, зафіксованих в установчій угоді про створення кооперативу.

 

Чинниками, що спонукають сільськогосподарських товаровиробників до кооперування, можуть бути:

 

Особливість обслуговуючого кооперативу полягає в тому, що він:

 

Специфічною й найхарактернішою рисою сільськогосподарського обслуго­вую­чого кооперативу є те, що його члени поєднують в одній особі співвласника кооперативного підприємства та його клієнта. Це має важливе стимулююче значення, сприяє орієнтації інтересів учасників кооперативного підприємства, насамперед на пошук економічної вигоди у групових діях.