КООПЕРАТИВНА НАВЧАЛЬНА ФЕРМА (Сільськогосподарське підприємство «Молочарське»)
Мови:
Слідкуй за нами:

Концепція

Застосування системи виробництва молока шляхом будівництва та реконструкції мініферм – дозволяє збільшити надої корів на 14-19%, знизити затрати праці до 20%, покращити інтенсивність використання тваринницьких приміщень на 15-20 %, а також суттєво зменшити витрати кормів та знизити собівартість молока.

Розвиток малих сімейних ферм.

Згідно програми cтворення малих сімейних ферм на кінець звітного періоду було завершено реконструкцію 106 сімейних ферм та 4 новостворених сімейних ферм.

Яскравим прикладом позитивних зрушень є данні діючих сімейних ферм, котрі функціонують вже на протязі року. Так, збільшення надоїв молока на сімейній фермі Куриленко, станом на липень 2013 року, становило в середньому 2 л/голову з 15 до 17 л/добу. Приріст надоїв на сімейній фермі Дорошенко  за рік становив близько 4 л з 12,2 до 16,5  л/добу.

Високих показників якості молока, що здається на завод Данон-Україна через кооператив вдалось досягти через облаштування таких ферм міні танкерами молока на 500 літрів, які акумулюють молоко також і від сусідніх господарств. Таке впровадження поряд з підвищенням культури гігієни при доїнні дає змогу значно скоротити час до охолодження молока, а отже підвищити його якісні показники.

Таким чином реалізація проекту Кооперативна навчальна ферма та послуги поєднує в собі всі практичні аспекти підвищення прибутковості господарювання в молочарській галузі. Відпрацювання технологічних прийомів на кооперативній навчальній фермі, навчання членів кооперативного об’єднання, впровадження ефективних методів господарювання на малих сімейних фермах і звичайно допомога у кормозабезпеченні та зменшення ручної праці зі сторони кооперативного об’єднання.